Harta interaktive


Prania shqiptare në botë: organizatat dhe shoqatat sipas vendeve ku veprojnë

Lëvizjet e shqiptarëve nga vendlindja e tyre në kohëra e periudha të ndryshme, si dhe rritja e pakrahasueshme e mobilitetit gjatë dy dekadave të fundit e ka bërë të pamundur deri më tani vlerësimin e numrit të saktë të shqiptarëve në botë si edhe shkallën e organizimit të tyre në nivel lokaliteti apo vendi. Ndër vite, komunitetet shqiptare në botë, të organizuara në forma e struktura të ndryshme si shoqata, klube, organizata e forume kanë luajtur e vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën komunitare, në nxitjen dhe mbrojtjen e interesave të anëtarëve, si dhe në ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit të tyre kombëtar. Duke u pasuruar gradualisht, kjo faqe do të synojë krijimin e një harte të saktë e të detajuar të organizimit shoqëror të diasporës shqiptare në botë.


 

Nëse shoqata apo organizata juaj nuk figuron në këtë hartë dhe ju dëshironi që ajo të jetë, ju lutemi të komunikoni me ekipin organizator në adresën:  info@diaspora.gov.al duke specifikuar:

Emrin e organizatës, adresën e plotë, kryetarin, faqen në internet (nëse ka)